•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2566   28   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2565   24  ฟอกทรายคืนสู่ทะเล   7  ฟอกทรายคืนสู่ทะเล   4  เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหา   4  กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   3  กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการปฏิบัติการพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน   3  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง   3  พบซากโลมาหัวบาตรเกยตื้นบริเวณชายทะเล หาดอ่าวน้อย   3  โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   3