A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_blog

Filename: local_file/all_blog2.php

Line Number: 291

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_blog

Filename: local_file/all_blog2.php

Line Number: 297

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,577)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,632) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,584) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,547) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,427) Anti IUU Fishing.. (1,319) Feed Apps.. (1,296) Aqualib Apps.. (1,232) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,208) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,146) ปลาหมอสีคางดำ.. (916) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (899) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (784) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (764) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (738) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (711) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (694) วัสดุการเกษตร.. (673) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (673) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (662)