•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2564   146   สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   126  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564   124  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   120  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564   115  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   110  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  101   ในเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เข้าป...  101  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 มกราคม 2...  98  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 21 เมษายน ...  97