•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 5 ก.พ. 65   170   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 64   152  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 1 ธ.ค. 64   139  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   127  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ม.ค. 65    124  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564   113  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65   107  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 28 ม.ค. 65   104  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   90  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 ม.ค. 65   89