•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   128   สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   95  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   92  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 10 มิ.ย. 65   84  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 3 มิ.ย. 65    79  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565    78  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 7 ก.ค. 65   75  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 7 ส.ค. 65    71  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 8 ส.ค. 65    68  ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook)   67