บทความด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 17.56 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาเก๋า แช่เย็น จำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (AY/144) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาหมึกสาย แช่เย็น จำนวน 200 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (KE/654) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 01.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 8 กล่อง นำเข้าจากประเทศTanzania (KQ886) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจ พบปลากลุ่มCatfish (Synodontis Ocellifer) จำนวน20ตัว ไม่ได้ขออนุญาตินำเข้าตามเอกสาร จึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าดังกล่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจเต่าอัลดาบรามีชีวิตจำนวน 2กล่อง 50ตัว นำเข้าจากประเทศMauritius (TK058) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจเนื้อจระเข้น้ำจืดแช่แข็งจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศ ฮ่องกง(HX/766) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ สป.5

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจหนังงูน้ำฟอกจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศ อิตาลี (TG/944) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ สป.6 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาการ์ตูนจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปฮ่อง (HX/780) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ ปท.2 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 16.40 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งขาวปรุงแต่งจำนวน 3 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG/640) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 20.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาโอท้องแถบปรุงแต่งจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศแคนาดา (LD/842) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจผลิตผลิตภัณฑ์ทำจากหนังจระเข้จำนวน 4 กล่อง ส่งออกไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์(LX181) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร สป.5

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 8 กล่อง ส่งออกไปประเทศเม็กซิโก(NH808) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 สป.5และ ร.9

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าหนังจระเข้หมักเกลือ จำนวน 20 กล่อง ส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ (SQ973) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร ร.9,DOF4 และ CITES

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18.15 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าเต่าอัลดาบรา จำนวน 25 ตัว ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG648) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร ร.9 และ CITES

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.55 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าปลาจิ้มฟันจระเข้ตากแห้ง จำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปยังไต้หวัน (CI840) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร DOF4 และ ร.9

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 43กล่อง ส่งออกไปประเทศเม็กซิโก(NH808) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 สป.5และ ร.9

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 19.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามน้ำจืด จำนวน 41 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส (TG930) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร DOF4,สป.5 และ ร.9

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 19.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 2 กล่องส่งออกไปยังประเทศ สิงคโปร์ ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารDOF 4 ร.9และสป.5

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 20.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 18 กล่อง ส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์(TG620) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจไม่ถูกต้องมีกล่องเกินที่สำแดง1กล่องภายในพบอาหารปลา อาหารเสริมวัว ไข่อาทีเมียโดยไม่มีใบอณุญาตจึงได้ทำการตรวจยึดไว้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ติดตามตรวจสอบการนำเข้าปลาคาร์พมีชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น และนำไปกักกันดูอาการ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง มาเก็บตัวอย่างตัดเหงือกเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัส KHV ต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศฮ่องกง ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าเป็นปลาตูหนามีชีวิตจึงทำการจำแนกทางอนุกรมวิธาน พบว่า มิใช่ Anguilla anguilla จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 22กล่อง ส่งออกไปประเทศโปแลนด์ (EK385) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(BFS) ผลการเปิดตรวจพบ ปลแป้นแก้วรังกา (ฉีดสี) จำนวน6ถุง(600ตัว) จึงได้ห้ามการส่งออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.40 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 9กล่อง ส่งออกไปประเทศมอลตา (EK373) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบ ปลแป้นแก้วรังกา (ฉีดสี) จำนวน2ถุง(100ตัว) จึงได้ห้ามการส่งออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare)

วันที่17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.05น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามมีชีวิตจำนวน 17กล่อง นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (NH849) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามเอกสารที่แนบมา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ติดตามตรวจสอบการนำเข้าปลาคาร์พมีชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น และนำไปกักกันดูอาการ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง มาเก็บตัวอย่างตัดเหงือกเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัส KHV ต่อไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2562  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบการนำเข้าเต่าอัลดาบรามีชีวิต (Aldabra  tortoise) Geochelone gigantea 
จากประเทศเซเชลส์ (EK370) จำนวณ 6 ลัง บริเวณคลังสินค้า BFS ผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 14 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG644) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4,สป.5และ ร.9

วนที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเที่ยวบินJL031 ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารและจะได้ตรวจปล่อยตามระบบFSWต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,430)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,130) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,047) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,015) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,941) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,711) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,580) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,522) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,497) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,494) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,413) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,384) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,354) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,294) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,291) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,287) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,282) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,282) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,252) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,241)