บทความด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 กล่อง ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าจำนวน 1 กล่องนำเข้าจากประเทศจีนตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (ห้องประมงขาเข้าชั้น2)ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนิน
การตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.04 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจวัตถุอันตราย โพแทสเซียมเพอร์รอกซีโมโนซัลเฟต จำนวน 2 กล่อง ส่งออกไปประเทศเวียดนาม (CV/7405) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร วอ/กษวันที่ 

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร CITES

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจหนังปลากระเบนฟอกสำเร็จ จำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศอิตาลี (LH/773) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 0.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อทำพันธุ์ จำนวน 90 กล่อง ส่งออกไปประเทศเวียดนาม(RH/332) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 22.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาเวียน จำนวน 5 กล่อง ส่งออกไปประเทศมาเลเซีย(TG/415) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 17.56 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาเก๋า แช่เย็น จำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (AY/144) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาหมึกสาย แช่เย็น จำนวน 200 กล่อง ส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ (KE/654) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 01.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 8 กล่อง นำเข้าจากประเทศTanzania (KQ886) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจ พบปลากลุ่มCatfish (Synodontis Ocellifer) จำนวน20ตัว ไม่ได้ขออนุญาตินำเข้าตามเอกสาร จึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าดังกล่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจเต่าอัลดาบรามีชีวิตจำนวน 2กล่อง 50ตัว นำเข้าจากประเทศMauritius (TK058) ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจเนื้อจระเข้น้ำจืดแช่แข็งจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศ ฮ่องกง(HX/766) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ สป.5

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจหนังงูน้ำฟอกจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศ อิตาลี (TG/944) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ สป.6 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาการ์ตูนจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปฮ่อง (HX/780) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9 และ ปท.2 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 16.40 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งขาวปรุงแต่งจำนวน 3 กล่อง ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG/640) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 20.30น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาโอท้องแถบปรุงแต่งจำนวน 1 กล่อง ส่งออกไปประเทศแคนาดา (LD/842) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก (CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 จึงได้ทำการตรวจปล่อยตามระบบSMART FSW

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจผลิตผลิตภัณฑ์ทำจากหนังจระเข้จำนวน 4 กล่อง ส่งออกไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์(LX181) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร สป.5

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 8 กล่อง ส่งออกไปประเทศเม็กซิโก(NH808) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 สป.5และ ร.9

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าหนังจระเข้หมักเกลือ จำนวน 20 กล่อง ส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ (SQ973) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร ร.9,DOF4 และ CITES

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18.15 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าเต่าอัลดาบรา จำนวน 25 ตัว ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (TG648) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร ร.9 และ CITES

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.55 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าปลาจิ้มฟันจระเข้ตากแห้ง จำนวน 10 กล่อง ส่งออกไปยังไต้หวัน (CI840) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร DOF4 และ ร.9

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 19.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 43กล่อง ส่งออกไปประเทศเม็กซิโก(NH808) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 สป.5และ ร.9

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 19.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามน้ำจืด จำนวน 41 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส (TG930) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร DOF4,สป.5 และ ร.9

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 19.10น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 2 กล่องส่งออกไปยังประเทศ สิงคโปร์ ผลการตรวจถูกต้องตามเอกสารDOF 4 ร.9และสป.5

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 20.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 18 กล่อง ส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์(TG620) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้าขาออก(ce) ผลการเปิดตรวจไม่ถูกต้องมีกล่องเกินที่สำแดง1กล่องภายในพบอาหารปลา อาหารเสริมวัว ไข่อาทีเมียโดยไม่มีใบอณุญาตจึงได้ทำการตรวจยึดไว้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ติดตามตรวจสอบการนำเข้าปลาคาร์พมีชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น และนำไปกักกันดูอาการ ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง มาเก็บตัวอย่างตัดเหงือกเพื่อตรวจสอบหาเชื้อไวรัส KHV ต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศฮ่องกง ตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (CIช่อง20) ผลการเปิดตรวจสินค้าเป็นปลาตูหนามีชีวิตจึงทำการจำแนกทางอนุกรมวิธาน พบว่า มิใช่ Anguilla anguilla จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 22กล่อง ส่งออกไปประเทศโปแลนด์ (EK385) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(BFS) ผลการเปิดตรวจพบ ปลแป้นแก้วรังกา (ฉีดสี) จำนวน6ถุง(600ตัว) จึงได้ห้ามการส่งออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,556)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,311) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,230) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,174) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,073) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,940) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,804) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,731) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,633) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,596) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,585) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,559) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,506) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,497) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,445) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,405) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,368) ตรวจยึด ปลากะพงแม่น้ำไนล์ นำเข้าจากทวีปแอฟริกา.. (1,367) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,347) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,335)