บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือน มีนาคม  2561

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ใบรับรองแพทย์.. (1,112)  ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (1,085) ประกาศกรมประมง.. (833) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (764) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (726) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (694) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (685) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (658) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (649) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (647)