บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (931)  ใบรับรองแพทย์.. (868) ประกาศกรมประมง.. (677) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (581) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (575) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (561) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (509) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (506) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (490) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (489) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (488) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (485) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (485) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (480) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (469) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (457) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (449) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (448) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (418) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (395)