บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือน มีนาคม  2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (1,038)  ใบรับรองแพทย์.. (1,031) ประกาศกรมประมง.. (785) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (687) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (669) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (657) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (651) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (606) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (605) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (598) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (589) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (583) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (583) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (577) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (572) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (562) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (551) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (548) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (510) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (492)