จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-21) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร |  1    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑ รายการ กิจกรรม การจัดการทรัพยากรประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-21) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-21) ค่าเช่าบริการสัญญาณ GPS จำนวน 1 รายการ |  1    (2023-03-21) 1234 |  1    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-03-20) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) SAMSUNG รุ่น D204L จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-20) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  1    (2023-03-20) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย |  1    (2023-03-20) จ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์หอยลาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-20) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-20) จ้างเหมาตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-20) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ 3561 สมุทรปราการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900