จัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-GP

24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเช่าอาคารพาณิชย์ สำนักงานด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศราคากลาง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศราคากลาง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง  1
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : กรมประมง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : กรมประมง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4
23 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
23 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-05614-00,01-031-05615-00,1612-1012-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุมไฟโรงเป่าลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง