ราคากลาง กรมประมง

28 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 18 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 09 ธ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารกองตรวจการประมง จำนวน 1 งาน ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 30 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 25 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E-License) (นอกน่านน้ำและกรมเจ้าท่า) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) การตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 13 พ.ย. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ 3 คัน ของกองตรวจการประมง