ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
30 ก.ย. 2564  กตป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ (ซ้าย-ขวา) ของเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ (บังอร สายสิทธิ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง 30 ก.ย. 2564  กกม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 ราย ของกองกฎหมาย 30 ก.ย. 2564  กกม. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองกฎหมาย 30 ก.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ก.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 30 ก.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารการคลัง ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 30 ก.ย. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 37 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 30 ก.ย. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (15,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 30 ก.ย. 2564  กบร. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (19,500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง