ข่าวประกาศ กรมประมง      


  • ข่าวประกาศ กรมประมง
17 พ.ค. 2565  กนป. : ข่าวประกาศกรมประมง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 11 เม.ย. 2565  กคพ. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 04 มี.ค. 2565  สลก. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณพ์ที่ชำรุดของสำนักงานเลขานุการกรม 10 ก.พ. 2565  กตป. : ข่าวประกาศกรมประมง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ หน่วยป้องกันและปราบปรามน้ำจืดเขือนลำนางรอง(บุรีรัมย์) 25 ม.ค. 2565  กตส. : ข่าวประกาศกรมประมง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ กองตรวจคุณภาพสินค้าประมง 03 ธ.ค. 2564  กพส. : ข่าวประกาศกรมประมง  จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 42 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ