ข่าวประกาศ กรมประมง

  • ข่าวประกาศ กรมประมง
25 มี.ค. 2564  กอส. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 24 มี.ค. 2564  กตส. : ข่าวประกาศกรมประมง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 16 มี.ค. 2564  กตส. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 01 มี.ค. 2564  ศทส. : ข่าวประกาศกรมประมง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 23 ก.พ. 2564  กตส. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 34 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 ก.พ. 2564  สลก. : ข่าวประกาศกรมประมง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม 25 ม.ค. 2564  กพท. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 14 ม.ค. 2564  สลก. : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 29 ธ.ค. 2563  กบค. : ข่าวประกาศกรมประมง  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 105 รายการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง 22 ธ.ค. 2563  สลก. : ข่าวประกาศกรมประมง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครตั้งแต่ 4-13 มกราคม 2564