ข่าวประกาศ กรมประมง

18 ก.พ. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่่วไป ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฏร์ธานี 22 ม.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 16 ม.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 10 ม.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 168 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 07 ม.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 03 ม.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 100 รายการ พร้อมเศษวัสดุ จำนวน 2 รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 ธ.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม กตส. 2 อาคารปรีดา กรรณสูต ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 รายดังนี้ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 18 ธ.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ กองคลัง 11 ธ.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 ธ.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) การเลือกพนักงานราชการทั่วไป กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 27 พ.ย. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานห้องทดลอง 25 พ.ย. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 พ.ย. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ เรื่องเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 21 ต.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน 22 ก.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  กรมประมง จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 74 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ 07 พ.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 18 เม.ย. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 11 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 07 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 04 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม 01 มี.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ระยะที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 12 ก.พ. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ 29 ม.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการและวัสดุที่ชำรุด 9 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน 09 ม.ค. 2562  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 30 พ.ย. 2561  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 19 พ.ย. 2561  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 18 ต.ค. 2561  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรับสมัคร จนท.ดูแลโปรแกรมสารสนเทศฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 12 ต.ค. 2561  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบริการมอนิเตอร์ข่าวเว็บไซต์ จำนวน 10 ล็อกอิน เลขานุการกรม