พนักงานราชการ


  (2020-02-17) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานห..

   ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี   ผู้สนใจ: 28

  (2020-02-12) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ในตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 53

  (2020-02-17) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 256..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สนใจ: 76

  (2020-01-30) ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 256

  (2020-01-28) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 37

  (2020-01-10) ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี   ผู้สนใจ: 77

  (2020-01-10) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภ..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 203

  (2020-01-10) ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรก..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 36

  (2020-01-06) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 54

  (2020-01-06) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 195

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900