พนักงานราชการ


  (2019-01-21) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 36

  (2019-01-17) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง....พนักงานขับเครื่อ..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 26

  (2019-01-17) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง....พนักงานผู้ช่วยปร..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 26

  (2019-01-14) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น   ผู้สนใจ: 45

  (2019-01-07) ประกาสกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 88

  (2018-12-01) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 96

  (2018-12-24) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 98

  (2018-12-19) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี..

   สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย   ผู้สนใจ: 59

  (2018-12-19) ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล..

   สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   ผู้สนใจ: 239

  (2018-12-12) ประกาศกรมประมง..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 142

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900