ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว


  (2019-03-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเก..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-03-25)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเข..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-03-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยป้องกันและปราปบรามประมงทะ..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-03-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประม..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 3

  (2019-03-21) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 7

  (2019-03-21) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดทำข้อมูล..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 2

  (2019-03-21) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 3

  (2019-03-21) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป (คนพิการ)..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 9

  (2019-03-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 3

  (2019-03-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900