ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว


  (2020-05-28) ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 14

  (2020-05-27) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 24

  (2020-05-27) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 29

  (2020-04-28) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง จ.ระนอง   ผู้สนใจ: 35

  (2020-05-18) ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   ผู้สนใจ: 25

  (2020-05-18) ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   ผู้สนใจ: 26

  (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   ผู้สนใจ: 22

  (2020-05-21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 26

  (2020-05-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 40

  (2020-05-18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ประจำเดือนพฤษ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   ผู้สนใจ: 53

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900