จ้างเหมาชั่วคราว


  (2020-01-17) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราเจ้างเหมาบริการงานด้านการเงิน บัญชีและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จ.ระนอง   ผู้สนใจ: 206

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 18

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 22

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 15

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 20

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 8

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 4

  (2019-12-24) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรปราการ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 47

  (2019-11-29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 55

  (2019-11-29) ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ 1 ตำแหน่ง..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 34

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900