ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (มายไซนส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (บริษัทฟินิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสิน..    (2018/10/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบค..    (2018/09/13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (มาเรีย กงม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/10/08) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/10/12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง..    (2018/10/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง จำนวน 2 งาน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900