ข่าวประกาศกรมประมง


   (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/04) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/10/02) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/02) เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 กองตรวจการประมง..    (2018/10/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/09/27) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดจ้างเหมาบริการนำเข้าข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการประมง โดยวิธีประกวดร..    (2018/09/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 โดยวิธีการประกวดราค..    (2018/09/26) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900