ติดต่อกรมประมง

  ติดต่อกรมประมง

         กรมประมง

  50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทร: 0-2562-0600-15

  พิกัด: 13.844489,100.5733956 สำนักงานเลขานุการกรม

  โทร / โทรสาร 0-2562-0564

  e-mail : secretary@dof.in.th และ secretary@fisheries.go.th