เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 106 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านการประมง) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ (รับชมวิดีโอ)