วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ

  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ

 88 อ่าน   


       

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ เพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศ โดยมีนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
กรมประมงได้กำหนดเป้าหมายการรับซื้อปลาหมอสีคางดำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรีไว้ที่ 470 ตัน และได้กำหนดราคารับซื้อปลาหมอสีคางดำในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และสนับสนุนกากชา (ซาโปนิน) เพื่อนำไปใช้กำจัดปลาหมอสีคางดำที่หลงเหลืออยู่ในบ่อหลังจากล้างบ่อจับสัตว์น้ำ โดยเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าวได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด (รับชมวิดีโอ)