วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา

 87 อ่าน   


       

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวนําถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร (รับชมวิดีโอ)