วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่ หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงนิมิต ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามกิจกรรมส่งเสริมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3/2561

  วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่ หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงนิมิต ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามกิจกรรมส่งเสริมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3/2561

 63 อ่าน   


       

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่ หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงนิมิต ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามกิจกรรมส่งเสริมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3/2561 และเป็นการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง (รับชมวิดีโอ)