เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต กรมประมง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ SIOFA

  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต กรมประมง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ SIOFA

 81 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต กรมประมง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ SIOFA โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมประกอบไปด้วยการประชุมย่อย 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การประชุม Fifth Meeting of the Parties (MOP5) และ 2. การประชุม Second Committee (CC2) อีกทั้งในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ร่วมเข้าประชุม มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า - ออก เรือประมง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ(รับชมวิดีโอ)