เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

 111 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามมาตรการควบคุมกองเรือประมง โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมกองเรือประมง ดังกล่าว(ชมวิดีโอ)