เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง (Shrimp Fair)

  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง (Shrimp Fair)

 82 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง (Shrimp Fair) ณ บริเวณหน้าอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด อาคารหอประวัติ กรมประมง บางเขน กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจำหน่ายกุ้งขาวสดจากเกษตรกรในราคาย่อมเยา นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตกุ้งคุณภาพ(ชมวิดีโอ)