วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประมง (MOU) ระหว่าง กรมประมง และหน่วยงาน National fisheries Authority (NFA) ของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประมง (MOU) ระหว่าง กรมประมง และหน่วยงาน National fisheries Authority (NFA) ของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

 108 อ่าน   


       

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประมง (MOU) ระหว่าง กรมประมง และหน่วยงาน National fisheries Authority (NFA) ของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายจอห์น เอดเวิร์ด เคซู กรรมการผู้จัดการการประมงแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร (รับชมวิดีโอ)