วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย

 103 อ่าน   


       

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (MOU) โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร (รับชมวิดีโอ)