การประชุมนิทรรศการการค้าทูน่าโลก ครั้งที่ ๑๕

  การประชุมนิทรรศการการค้าทูน่าโลก ครั้งที่ ๑๕

 104 อ่าน   


       

การประชุมนิทรรศการการค้าทูน่าโลก ครั้งที่ ๑๕
วันนี้ (๒๘ พ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ และกล่าวในพิธีเปิดการประชุมนิทรรศการการค้าทูน่าโลก ครั้งที่ ๑๕ โดยมีนายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ทรัพยากรปลาทูน่า และการจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยากรปลาทูน่าของโลกอย่างยั่งยืน (รับชมวิดีโอ)