เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ ๒๒

  เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ ๒๒

 85 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมความร่วมมือด้านการประมงในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (รับชมวิดีโอ)