พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

 108 อ่าน   


       

วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลและรับแนวทางในการปฏิบัติงาน (รับชมวิดีโอ)