เมื่อวันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (26th ASWGFi )

  เมื่อวันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (26th ASWGFi )

 88 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (26th ASWGFi ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน การประชุมในครั้งนี้ (รับชมวิดีโอ)