วันที่ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยหมอสีคางดำ (รักษ์ลุ่มน้ำสวี)”

  วันที่ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยหมอสีคางดำ (รักษ์ลุ่มน้ำสวี)”

 99 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยหมอสีคางดำ (รักษ์ลุ่มน้ำสวี)” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมระหว่างกรมประมง จังหวัดชุมพร และชาวประมงชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี ที่ร่วมแก้ไขปัญหาและหยุดการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศ ณ บริเวณแม่น้ำสวี อ.สวี จ.ชุมพร (รับชมวิดีโอ)