ข่าววีดิทัศน์ วันที่ ๒๒ธันวาคม๒๕๖๐บรรยายหัวข้อจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก

  ข่าววีดิทัศน์ วันที่ ๒๒ธันวาคม๒๕๖๐บรรยายหัวข้อจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก

 152 อ่าน   


       

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ ในการป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ออกสู่พื้นที่สาธารณะ และในการจัดงานครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง กฎหมาย การอนุรักษ์ และโรคระบาดในจระเข้ของประเทศไทย รวมถึงการค้าจระเข้ในตลาดโลก พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ส่งออกต่างประเทศ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง (ที่นี่)