การบรรยายของ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ในงานเสวนา "กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?"

  การบรรยายของ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ในงานเสวนา "กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?"

 315 อ่าน