การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กับการประมงนอกน่านน้ำไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประมงนอกน่านน้ำไทย ภายหลังพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กับการประมงนอกน่านน้ำไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประมงนอกน่านน้ำไทย ภายหลังพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 339 อ่าน   


       

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กับการประมงนอกน่านน้ำไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประมงนอกน่านน้ำไทย ภายหลังพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ