เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 241 อ่าน   


       

www.youtube.com/watch?v=wek1V05tZVk