ข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม“การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ” รุ่นที่ 2

  ข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม“การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ” รุ่นที่ 2

 240 อ่าน   


       วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม“การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ” รุ่นที่ 2