งานดังที่อยากให้ดู (AMAZING FISHERIES)

  งานดังที่อยากให้ดู (AMAZING FISHERIES)

 283 อ่าน   


       

รวมเรื่องราวดีเด่นด้านการประมงมากมายที่เกิดจากผลงานของหน่วยงานกรมประมงในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ผลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพ อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่น่าสนใจ ตลอดจนโครงการหรืองานวิจัยแต่เรื่องราวดีเด่นดังกล่าวยังขาดช่องทางในการนำเสนอสู่สาธารณะชน
รับชมทั้งหมด >