Click to open Popup

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท 6067  146
 สำนักงานประมงจังหวัดตราด  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 จำนวน 1 ราย (นายอนรรฆ สาเจริญ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี   นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ประชุมกำนัน และเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก บรายงานผลกระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   113
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  จำหน่ายปลากะพงขาว
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม  พฤษภาคม ๒๕๖๓
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี)  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) มอบหมายให้ นายนิติกร ผิวผ่อง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายไพบูลย์ แป้นประเสริฐ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ จัดโดยสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี  210
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  จ้างเหมาบริกการ
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช  วันที่ 10 ก.ย. 62 พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา  135
 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร  จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช  รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  49
29 พ.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำหน่งกะลาสี  30
28 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ   เจ้าหน้าที่สื่อสาร แม่บ้าน1 อัตรา และ คนขับรถประจำศูนย์ฯ มิถุนายน  2563  18
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) : พนักงานราชการ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  50
27 พ.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)  96
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงาน  28
27 พ.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  29
24 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ  35
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  28
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศ ผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  28
22 พ.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  25
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อProficiency Test Nitrofurans metabolites in Shrimp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาเรือ ขนาด ความยาว ๑๔ เมตร กว้าง ๓ เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน ๔ คน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คห้องเย็น จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 27 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 27 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าต่วนประดับรั้วกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม 27 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ View Sonic รุ่น PJD6345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Anti-Ransomware) จำนวน 80 Licenses ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง