ข้อมูลสถิติผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563

ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563  1. จำนวนยอดเรือเข้า-ออก  2. ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ 3.สถานะผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ 4. ปริมาณสัตว์น้ำ  ..

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำเดือนเมษายน 2563

..

สถิติการนำเข้า - ส่งออก สัตว์น้ำสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 2563

..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน เมษายน 2563

..

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน เมษายน 2563

..

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ..

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 ..

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

..

สถิติการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ปี 2561

สถิติการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ปี 2561 Click   ..

ฐานข้อมูลด้านประมง

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา แหล่งน้ำปิด 5,409 แห่ง  พื้นที่ 127,741 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำปิด แหล่งน้ำจืด 7,443 แห่ง  พื้นที่ 144,569 ไร่ ..