ความรู้ด้านการประมงองค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ

การจัดทำองค์ความรู้ การเพาะและอนุบาลปลาการดำ ..

การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ..

การเพาะพันธุ์ปลานิล

การเพาะพันธุ์ปลานิล ..

คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์

คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์ ..

คู่มือการพิจารณาตรวจสอบคำขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในระบบ Fisheries Single Window

คู่มือการพิจารณาตรวจสอบคำขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในระบบ Fisheries Single Window ..

กร่ำ หรือ ซั้ง คืออะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกัน

กร่ำ ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอาศัยอยู่รวมกัน จำนวนมาก เพื่อความสะดวกต่อการทำการประมง ของชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ง โดยสร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ โดยรูปแบบของการทำซั้ง จะแตกต่างกันตามภูมิปัญญาแต่ละชุมชน ส่วนประกอบ 1. ไม้ไผ่ จำนวน 9 ท่อนยาวท่อนละ 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4 นิ้ว 2. เถาวัลย์ หรือเชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 3. ทางมะพร้..

การลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ ในหอยสองฝาโดยกระบวนการกรองธรรมชาติของหอย

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ ในหอยสองฝาโดยกระบวนการกรองธรรมชาติของหอย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สัตว์น้ำมีเปลือกประเภท หอยสองฝาเป็นสัตว์ที่กิน อาหารคือแพลงค์ตอนโดยการ กรอง  ทำให้มีโอกาสเกิดการ สะสมของจุลินทรีย์และสารพิษ ในระบบย่อยอาหารของหอยได้ หากในแหล่งน้ำมีจุลินทรีย์และ สารเหล่านั้นอยู่ ซึ่งสิ่งปนเปื้อนที่สะสมในตัวหอยนี้จะมี ปริมาณสูงกว่าในแหล่งน้ำอาศัย เมื่อคนบริโภคหอยเข้าไปก็ จะเกิดอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะหอยที่นิยมบ..

คุณสมบัติของแป้งที่มีผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของแป้งที่มีผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แป้ง ถูกสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเก็บอาหารของพืช เช่น หัว ราก เมล็ด ลำต้น และผล แป้งที่มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ ผสม เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ เรียกว่า ฟลาวร์ (flour) แต่ถ้าสกัดสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกจนได้แป้งบริสุทธิ์เรียกว่า สตาร์ช (starch) ในประเทศไทยอุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งข..

คลอรีน ในน้ำประปานั้น มีผลต่อปลาของเราอย่างไรบ้าง

คลอรีน ในน้ำประปานั้น มีผลต่อปลาของเราอย่างไรบ้าง คลอรีน ที่มีมากมายเกินไปในน้ำนั้น จัดว่าเป็นภัยเงียบต่อปลาน้ำจืดของเราอย่างแท้จริง และ เป็นสาเหตุของการตายของปลาที่เลี้ยงกันไว้อย่างมากมายหลายเคส ตั้งแต่ อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เนื่องจาก โดยปกติแล้ว น้ำประปานั้น จะมีการใส่สารที่มีชื่อว่า คลอรีน หรือ คลอรามีน ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เอาไว้ ซึ่งสารนี้จะมีความเป็นพิษ เหมือนกับไนไตรท์ โดยที่ คลอรีน หรือ คลอรามีน จะทำลายเหงือก และ ขัดขวางการส่งออกซิเจนภายในตัวของปลานั่นเอง..

การสกัดคอลลาเจนจากเศษเหลือของการแปรรูปสัตว์น้ำและการนำไปใช้ประโยชน์

บทความน่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกัดคอลลาเจนจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้      การแปรรูปสัตว์น้ำทำให้เกิดเศษเหลือประมาณร้อยละ 50-70 ของวัตถุดิบเริ่มต้น ซึ่งขึ้นกับกระบวนการผลิตที่ใช้และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยเศษเหลือเหล่านี้ประกอบไปด้วยส่วนหัว ไส้พุง หนัง ก้าง และเกล็ดปลา ปกติเศษเหลือดังกล่าวมักใช้ทำเป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ย ซึ่งมีมูลค่าต่ำ ประมาณร้อยละ 30 ของเศษเหลือเหล่านี้ คือ หนัง ก้าง และเกล็ดปลา ซึ่งมีปริ-ม..