การขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU Fishingประชาสัมพันธ์ ... กรมประมงจัดทำ “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ลิ้งค์

..

เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงเพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

            วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง โดยนายอัครินทร์  เสนาะคำ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเลรวม 10 นาย  นำเรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่า..

เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งและตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้

            ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)  โดยจ่าเอกเอกรัชต์  วีระศิริ  เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯ 218 ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานของกองตรวจการประมง (การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง)  พื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (รายละเอียด) ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ แพปลา ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) พร้อมเร่งรัดการจัดทำ MCPD ของผู้ประกอบกิจการแพปลา พ่อค้าคนกลาง และผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้สอดคล้องตามประกาศกรมประมงฯ ..