จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)    18,196


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900