ธนาคารสินค้าเกษตร
ธนาคารสินค้าเกษตร    1,156

รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วม ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร


       วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง เข้าร่วม ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม .. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    26

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่เพื่อประชุม ประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการจัดทำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563


       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุม ประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการจัดทำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563 ณ แหล่งน้ำหนองโสกปลาดุก หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาดุก ต.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู    9


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900