เกษตรอินทรีย์
โครงการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์    303

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก ประชุมเกษตรกร ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอนทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 63


       วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, เหล่าเสือโก้ก ประชุมเกษตรกร ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอนทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 63 ตรวจสอบข้อมูลตามใบสมัคร รับขึ้นทะเบียนบ่อปลาในนาข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบก และบ้านแต้เก่า ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรโครงกา.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    47


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900