การยกระดับสินค้าเกษตร
โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    34,099

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หอยตลับมีชีวิต หมึกกล้วยแช่เย็น และกุ้งตากแห้ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน


       วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หอยตลับมีชีวิต หมึกกล้วยแช่เย็น และกุ้งตากแห้ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพ.. 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี    4

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ตรวจสอบข้อมูลและสถานที่เลี้ยง ฟาร์มเลี้ยงปลาดุกเชิงพานิชย์ในบ่อดิน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


       วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ตรวจสอบข้อมูลและสถานที่เลี้ยง ฟาร์มเลี้ยงปลาดุกเชิงพานิชย์ในบ่อดิน ณ หมู่ที่13 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 5 ฟ.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    7


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900