ศพก.
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    5,090

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมประจำเดือน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน


       23 มกราคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน คณะกรรมการ ศบกต.และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันหาแ.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    2


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900