ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์    96,725

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาภาคประมง


       วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาภาคประมง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันดังนี้ 1.1 ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปร.. 

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก และการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ในเขตท้องที่อำเภอสิชล และอำเภอขนอม


       วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ ชูแสง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กรมประมง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก และการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประก.. 

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900