งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร
งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร    18,745

อบข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสำหรับเครือข่าย" เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น


       วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้ นายสมโภชน์ จิตต์หมั่น นักวิชาการประมง และนายภูวนัย ทวยสงค์ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสำหรับเครือข่าย" เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายา.. 

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    1

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แก่เกษตรกร ณ วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน


       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นก.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    23


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900